SATIŞ SÖZLEŞMESİ

AVS ENERJİ MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU
MADDE 1 – KONU
İşbu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ’nin AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.’ye Dry Clean Express isimli uygulamadan elektronik ortamda siparişini verdiği ürün ve hizmetlerin, AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından MÜŞTERİ’ ye satışı ve teslimi hakkında 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkindir. 
MADDE 2 – TARAFLAR
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan sonra “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan tüm yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini, anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler.
(Bundan sonra ayrı ayrı olmak üzere; AVS ENERJİ MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ “AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.” ve müşteri “MÜŞTERİ” olarak, her ikisi birlikte ise “TARAFLAR” olarak anılacaktır.)
İşbu Sözleşme ile MÜŞTERİ, Acarlar Mahallesi, 9. Cadde, No:5/1C Beykoz-İstanbul, Türkiye adresinde mukim AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.'ye aşağıdaki hususları beyan ve taahhüt eder. Aynı şekilde AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.” de aşağıdaki hususları MÜŞTERİ’ye beyan ve taahhüt etmektedir. Bu nedenle Dry Clean Express adı ile iOS ve Android cihazlara indirilerek kullanılabilecek olan uygulama dâhilinde doldurulan ad soyadı / unvan, e-posta adresi ve telefon bilgilerinin gerçek ve doğru olduğu tekrar kontrol edilmelidir. 
MADDE 2.1. SATICI BİLGİLERİ:
Ünvanı: AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)
Adresi: Acarlar Mahallesi, 9. Cadde, No:5/1C Beykoz-İstanbul
Telefon:
+90 (216) 331 10 00
Email:
[email protected]
Mersis No: 0733041203000014
MADDE 3 – TANIMLAR
3.1. Uygulama: Her türlü hakkı ve mülkiyeti AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş ’ye ait Dry Clean Express isimli uygulamayı ifade eder.
3.2. Kullanıcı: Dry Clean Express’i kullanan kişiyi ifade eder.
3.3. Hizmet/Ürün: Katalogda yer alan seçenekler arasından Kullanıcı tarafından seçilen ve tarafından, Kullanıcının tayin ettiği tarihlerde uygunluk durumuna bağlı olarak Kullanıcıya sunulan hizmeti/ürünü ifade eder.
3.4. Müşteri(ler) Dry Clean Express’ten satın alma işlemini gerçekleştiren kişiyi/kişileri ifade eder, bundan hareketle Dry Clean Express’i bizzat kullanması veya başkasına hediye etmesi durumuna göre , MÜŞTERİ’ nin aynı zamanda Hizmet’ten/Ürün’den Kullanıcı kişi olabileceği veya MÜŞTERİ’nin Kullanabileceği kişi olmayabileceği anlaşılır.
3.5. Taraf(lar): MÜŞTERİ’yi ve AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş’ yi ifade eder.
3.6. Hediye Çeki : Uygulamada yer alan çeşitli seçenekler arasından seçilecek olan bir veya birden fazla Hizmet’in/Ürün’ün maktu fiyatını ödemeye ya da indirmeye yarayan, ancak nakdi ve itibari değeri olmayan bir hediye çeki / hediye kodu.
MADDE 4 - SÖZLEŞME KONUSU UYGULAMA
4.1. İşbu sözleşme, MÜŞTERİ’nin Uygulama üzerinden sipariş verdiği, yukarıda türünü/adını, adedini, satış bedelini, kargo bedelini, ödeme şeklini ve varsa taksit adedini belirttiği ürün veya hizmetler içindir.
4.2. Ödeme, kredi kartı ile aşağıdaki şartlar dâhilinde gerçekleştirilebilir:
• Kredi kartı ile (Visa, Eurocard/Mastercard, Amex): MÜŞTERİ’nin ödemeyi gerçekleştirmek için, ayrılmış alana kart numarasını ve son geçerlilik tarihi belirtmesi gerekmektedir. Varsa teslimat masrafı ve bahşiş bedeli dâhil olmak üzere toplam bedel MÜŞTERİ’nin bilgilerini bildirdiği karttan sipariş verildiğinde tahsil edilecektir. AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş bankanın ödemeye izin vermemesi halinde, MÜŞTERİ’nin siparişini askıya alma ve iptal etme hakkına hakkına sahiptir. Uygulama, sipariş esnasında MÜŞTERİ’nin kart bilgilerini gizli ve güvenli bir biçimde girmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. MÜŞTERİ, kredi kartı ile ödeme yaptığı takdirde, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  Kredi kartı ile alınmış ürünün iadesi durumunda AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş MÜŞTERİ’ye nakit para ile ödeme yapamamaktadır. Kredi kartına iade, bankanın prosedürlerine göre yapılmaktadır.
• MÜŞTERİ’nin Ürün/Hizmet değişiminden doğan bir alacağı var ise, kredisi ile: MÜŞTERİ’nin ödemeyi gerçekleştirebilmesi için verilen kodu, Uygulamada işlem için ayrılan bölümden çevrimiçi veya haftanın her günü tüm saatlerde
[email protected]adresine mail atmalıdırlar. MÜŞTERİ, sahip olduğu Ürün’den/hediye çekinden daha pahalı bir Ürün/Hizmet alma istediği durumda iki Ürün/Hizmet arasındaki fark için yapılması gereken ödemeyi kredi kartı ile gerçekleştirebilir. Buna karşılık, MÜŞTERİ’nin satın aldığı mevcut Ürünü/Hizmeti işbu sözleşmeye uygun olarak daha ucuz bir Ürün/Hizmet ile değiştirmek istediğinde aradaki fark MÜŞTERİ’nin uygulamadaki hesabında başka bir siparişte kullanabileceği bir şekilde saklanır.
MADDE 5 – UYGULAMA KULLANIM ŞARTLARI VE GENEL HÜKÜMLER
5.1. Ürün’ün Yararlanıcısı olmadığınız durumlarda, aşağıdaki şartlar dâhilinde Ürün Yararlanıcısı’nı bilgilendirmelisiniz. Bu bilgilendirmeyi yapmamış olmanız halinde, AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş Yararlanıcı’ya karşı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
5.2. Hediye Çeki’nin geçerli olması için, doğrulanması (aktifleştirilmesi) gerekmektedir. Bu işlemi; Uygulama’dan gerçekleştirebilirsiniz.
5.3. Uygulama’da belirtildiği gibi, Hediye Çeki Kullanıcı’lara farklı aktivitelerden/ürünlerden/Hizmetlerden faydalanma hakkı verir. Hediye Çeki, belirli süre içinde sunulan aktivitelerden/ürünlerden/hizmetlerden (Kullanıcı tarafından tercih edilmek üzere) yalnızca biri için geçerlidir.
5.4. Dry Clean Express‘in kullandığı tüm görsel öğeler temsili olabilir. Ayrıca tüm içerik ve görsel öğelerin tüm telif hakları saklı olup, kısmen veya tamamen kullanılması, çoğaltılması, yayınlanması veya yeniden işlenmesi yasaktır.
5.5. Hediye Çeki’nin süresi içinde kullanılmaması, kayıp/çalıntı veya kullanıcı tarafından kullanıcı sözleşmesine aykırı olacak şekilde kullanılması durumunda Kullanıcı hiçbir geri ödeme veya telafi talep edemez.
5.6. MÜŞTERİ, Uygulama’da sözleşme konusu ürünün/hizmetin temel özellik ve nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
MADDE 6 - MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ
Sözleşme MÜŞTERİ tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup MÜŞTERİ’nin AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş ’den satın almış olduğu Mallar/Hizmetler , MÜŞTERİ’nin sipariş formunda ve işbu belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere ilgili şube tarafından teslim edilecektir.
MADDE 7 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
Mal/Hizmet’in teslimat masrafları MÜŞTERİ’ye aittir. Malın teslimatı; AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş’nin stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra zaman taahhüttü olmaksızın yapılır. AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş ’nin Mal/Hizmet’i, MÜŞTERİ tarafından Mal/Hizmet’in sipariş edilmesinden itibaren Dry Clean Express’in teslimatı gerçekleştirebildiği en kısa süre içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle iki günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle MÜŞTERİ tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilirse, AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.’nin. Mal/Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
MADDE 8 – MÜŞTERİ’NİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
MÜŞTERİ, Dry Clean Express uygulamasında yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
MÜŞTERİLER Tüketici sıfatıyla talep ve şikâyetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.
MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından MÜŞTERİ’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
Teslimden sonra Mal/Hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar MÜŞTERİ’ye aittir. Mal/Hizmet’in tesliminden sonra MÜŞTERİ’ye ait kredi kartının MÜŞTERİ’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal bedelini AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.’ye ödememesi halinde, MÜŞTERİ kendisine teslim edilmiş olan ürünlerin ödemesini 3 (üç) gün içinde AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.’ye yapmakla yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri MÜŞTERİ’ye aittir. Eğer MÜŞTERİ bir hizmet aldıysa 3 (üç) iş günü içerisinde MÜŞTERİ farklı bir kredi kartı ve / veya nakdi ödeme yapmalı, aksi halde alacakların yasal olarak temin edilmesine yönelik hukuki işlemleri başlatma hakkı AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.’ de saklıdır.

MADDE 9 – AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.’NİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş., Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile MÜŞTERİ’ye teslim edilmesinden sorumludur. AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş., mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü/hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu MÜŞTERİ’ye mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür Sözleşme konusu Mal/Hizmet, MÜŞTERİ’den başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. sorumlu tutulamaz.
MADDE 10 - CAYMA HAKKI
10.1. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince, MÜŞTERİ sözleşme konusu olan almış olduğu hizmetin kusurlu bir hizmet olmaması durumunda cayma hakkına sahip değildir. Kusurlu hizmet olması durumunda 7 gün içerisinde cayma hakkına sahiptir. Ücret iadesi talep edebilir.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. Maddesinin g ve h bendlerinde de belirtildiği üzere, Dry Clean Express tarafından sağlanan müşterinin isteğine göre olan (kuru temizleme, yıkama, ütüleme, lostra v.b.) hizmetlerden cayma hakkı söz konusu değildir.

MADDE 11 - AYIP VE EKSİK BİLDİRİMİ
11.1. Teslim edilen her Ürün ve Hizmet, MÜŞTERİ tarafından dikkatle kontrol edilmelidir. Ürün’ün ayıplı veya eksik olması durumunda Ürün’ün MÜŞTERİ’ye ulaşmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde bu durumun AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.’ye bildirmesi gerekmektedir.
11.2. Bu durumun bu süre içinde AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.’ye bildirilmemesi ve/veya Ürün/Hizmet’deki ayıbın/eksikliğin AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.’den kaynaklanmaması halinde AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.’tarafından herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. MÜŞTERİ’nin, sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde, sözleşmeye aykırılık söz konusu olmaz. Bunların dışındaki ayıplara karşı tüketicinin seçimlik hakları saklıdır.
MADDE 12 - SORUMLULUK
AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.’. sözleşmede yer alan hizmetlerin kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle MÜŞTERİ'ye uygulanmaması veya eksik uygulanması veya mücbir sebep durumlarında hiçbir sorumluluk kabul etmez.
MADDE 13 - TEMERRÜT VE FESİH HÜKÜMLERİ
Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 (yedi) günlük süre verecektir.
Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle Ürünün/Hizmetin teslimini veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahip olacaktır.
MADDE 14 - MÜCBİR SEBEP
14.1. Taraflar’ın işbu sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyebilecek nitelikte bir mücbir sebebin veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetlerinin, ulaşım kesintisinin, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olayların varlığı halinde sözleşme konusu Ürün süresi içerisinde teslim edilmez ise MÜŞTERİ işbu sözleşmenin 11. maddesinde belirtilen cayma hakkı veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi hakkından birini kullanabilir.
14.2. Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.’ işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.’ için, gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek ve bu durumlar için AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, yangın, deprem, sel baskını gibi doğal afetler, isyan, savaş, grev, iletişim ve ulaşım sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.’.’nin makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Bu tip durumlarda MÜŞTERİ cayma veya değişim haklarından herhangi birini kullanabilir.
MADDE 15 - MÜŞTERİ HİZMETLERİ, ŞİKÂYET MERCİ VE YETKİLİ MAHKEME
15.1. Satın alma, iade, değişim, Ürün kullanımı da dâhil olmak üzere tüm bilgi ve açıklama talepleriniz ile itiraz ve şikâyetleriniz için AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. ile iletişime geçebilirsiniz: 
+90 (216) 331 10 00numaralı telefondan yılın her günü ve saati, 
• Uygulamamız seçenekler bölümünde aracılığıyla, "İletişim" bağlantısından, 
• AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş’ nin yukarıda belirtilen adresine posta yoluyla.
MADDE 16 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ
İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 17 - RESMİ MERCİ TALEPLERİ
MÜŞTERİ’nin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerine uymaması sebebiyle MÜŞTERİ’ye ilişkin birtakım bilgiler idari, adli, vb. resmi merciler tarafından AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş’den talep edildiği takdirde, MÜŞTERİ AVS ENERJİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.’nin bu bilgileri talep eden mercilere verebileceğini kabul eder.
MADDE 18 - GİZLİLİK
Madde 17’da belirtilen durumlar haricinde, işbu Sözleşme’nin yürürlükte olduğu sürede ve hangi nedenle olursa olsun Sözleşme'nin sona ermesinden sonra dahi süresiz olarak, TARAFLAR, dolaylı ve dolaysız yoldan edinilen ve gizli tutulması gereken her türlü bilgiyi, mülkiyeti veya fikri hakları ve bu hususlara ilişkin bilgi ve belgeleri herhangi bir TARAF’ın yazılı onayı olmadan üçüncü kişilere ve kamuya açıklayamaz, özel faaliyetleri için veya ücret karşılığı olsun ya da olmasın başka kişi, kurum ve kuruluşların yararına kullanamaz, kullandıramaz.
MADDE 19 - YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme 19 (ondokuz) maddeden ibaret olup, Taraflarca okunarak, MÜŞTERİ tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

KURUMSAL İLETİŞİM

  • Kuru temizleme sektörüne yeni bir soluk getiren DRY CLEAN EXPRESS "Türkiye'nin 1 Numaralı Kuru Temizleme Uzmanı" olma ünvanını gururla taşımaktadır. Günümüzde bilinçli ve çağdaş insanımıza hizmet vermenin ne denli güç olduğunun bilincinde olarak faaliyetlerini aralıksız devam ettiren DRY CLEAN EXPRESS 2012 - 2013 – 2014-2015-2016-2017 yıllarında üst üste ALTIN MARKA ödülünü kazanmıştır.
  • Genel Müdürlük: Acarsize Binası A Blok No:5 Acarkent Beykoz, İSTANBUL, 34800, TÜRKİYE
  • +90 (216) 331 10 00
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.