KURU TEMİZLEME FRANCHISE & BAYİLİK SİSTEMİ

Franchise Sistemi,belirli bir bedel karşılığında, bağımsız yatırımcılara sistem ve markanın kullandırmasına dayanan, uzun vadeli ve sürekli bir iş ortaklığı esasıdır. Bu sistemde yönetim ve organizasyona ilişkin destek franchise veren firma tarafından sağlanmaktadır.Franchise sistemi ,girişimcilerine disiplinli ve başarılı olmaları halinde büyük firma kimliği kazandırmaktadır. Markanın tüketici tarafından talebinin artması zincirin dahada büyümesini sağlamaktadır. İlk olarak USA de uygulanan franchise sistemi, verimli ve karlı oluşu sayesinde hızla dünyaya yayıldı. Başta USA olmak üzere,United Kingdom, France, Germany, Italy, Japan ülkelerine ait binlerce marka tüketim potansiyeli olan her ülkeye franchise vermiştir. Franchise sistemini başarı ile uygulayan markalar rakiplerinin önüne geçmekte, ve yarışın franchise markalar arasında devam etmesini sağlamaktadırlar. Hızla sayıları artan ve tüketici tarafından ilgi gören AVM’lerde yer önceliği zincir marka olan firmalara verilmektedir.

DRY CLEAN EXPRESS İLE KAZANMAYA HEMEN BAŞLAYIN

Sahip Oldugu Benzersiz Franchise Sistemi İle; Küçük Bir Yatırımla Karlı Ve Modern Bir Temizleme Mağazasına Ne Dersiniz ?

ANAHTAR TESLİM KURU TEMİZLEME MAĞAZASI

Dry Clean Express’ in Kuru Temizleme Franchise Sistemiyle Karlı Bir Yatırım Yapın
Türkiye’de sektöründe öncü olan DRY CLEAN EXPRESS gelişime açık yönetim biçimine sahip olup, müşterileri çalışanları ve rakipleri tarafından tercih ve de takdir edilen bir marka olma özelliği taşımaktadır. İyi bir yatırım için ; açılış öncesi ve sonrası vermiş olduğu hizmetler ile yatırımcısı ile olan iletişimi sürekli kılmaktadır.

KURU TEMİZLEMEDE FRANCHISE HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

*Markalı, itibarlı bir iş sahibi olunabilmesi,
*Denenmiş, kendini kanıtlamış, az riskli bir iş kurulması,
*Yatırımının daha hızlı geri dönmesi,
*Tatmin edici gelir sağlanması,
*Kolay bulunan, beklentileri sınırlı, kolay mutlu edilen, hazır müşterilere ulaşılması,
*Geniş bir korumalı bölgeye sahip olunması,
*İşletme ve Pazarlama sorunları yaşadığında arkasında danışabileceği bir kurum olması,
*Yatırımda ve tedarikte sorun yaşanmaması

Franchiser

Sistemin ve markanın haklarına sahip olan ve franchise anlaşması ile bu hakları üçüncü yatırımcılara kullandıran kişi veya kuruluştur.
Franchise

Sistemin ve markanın haklarını anlaşma ile alarak uygulayan bağımsız yatırımcıdır.
Area Franchise

Franchise veren, pazarın belli yükümlülüklerini ve haklarını belli bir coğrafi alanda bölge franchise alana devreder. Bölge franchise alan bazı sistemlerde alt franchise alanlara işletme açtırabilir, bazı sistemlerde sadece kendisi işletmeler açabilir.
Sub Franchise

Bölge franchise alan tarafından sistemi ve markayı kullanma hakkı anlaşma ile verilen kişi veya firmadır.
Master Franchise

Yurt dışında geliştirilmiş bir sistem ve markanın belli bir ülkede kullanma haklarını alan kişi veyakurumdur.Bazen sadece masterfranchise alanın işletme açmasına izin verilirken,çoğunlukla kendi altında franchise satış hakkı da verilir.Bazı sistemlerde verilen franchise’lar masterfranchise alana bağlıyken, bazılarında doğrudan yurtdışındaki merkeze bağlı olurlar.
Franchise System

Franchise ilişkisi kapsamındaki kural ve görevlerin bütününü tanımlar.Faaliyet konusu işin yer seçimi, kurulması, işletme prosedürleri, satış teknikleri, markaların kullanımı, personelinin eğitimi, işletmenin denetimi, franchise alanların seçimi, franchise anlaşması gibi konular belirlenir.
Royality fee

Franchise alanın, sisteme girmek için başlangıçta franchise verene ödediği bedeldir.
Franchise fee

Franchise alanın işletme süresince sistemi ve markayı kullanması karşılığında franchise verene ödediği bedeldir. Genellikle aylık bazen haftalık alınan bedel cironun veya karın belli bir oranı olabileceği gibi, başka büyüklüklere, örneğin işletme alanına veya hizmet birimi adedine göre de alınabilir. Kullanım bedeli için bir taban sınır konabileceği gibi, aylık sabit bir ödeme de alınabilir.
Advertising fee

Çoğu sistemlerde merkezden yapılan toplu reklam harcamaları için bir fon kurulur ve işletmelerden katkı bedeli toplanır. Bu bedel genellikle ciro ile orantılı tanımlanır.

– Marka & Konsept
– Sistem
– Eğitim ve Destek
– Disiplin
– Standart Hizmet
– Güven

Sistemin başarılı olabilmesi için girişimci dahil olmak istediği sektördeki markaları iyi etüd etmeli ve kararını bu doğrultuda verebilmelidir. Genellikle girişimciler anasermayesinin yeterli geleceği şekilde hareket etmektedir. Bu durumda istemiş olduğu sektör’e ancak istememiş olduğu markaya yatırım yapmış olurlar. Bu da o markanın hareketli görünmesini sağlayacak ve yatırımcı için yanıltıcı olacaktır.

Marka sahibi ise talepleri değerlendirirken talepte bulunan girişimcinin backroundu’nu gözden geçirmeli ve girişimcinin marka değerine artı sağlayıp sağlayamayacağına bakmalıdır.Maalesef birçok firma yeni zincir düşüncesi ile girişimciye onay vermekte ancak kısa bir süre sonra zincirde eksilmeler olduğu dikkat çekmektedir. Bu da marka değerinin kaybına neden olmaktadır.

BİR ADIM ÖNDE BAŞLAYIN

Türkiye’de sektöründe öncü olan DRY CLEAN EXPRESS gelişime açık yönetim biçimine sahip olup, müşterileri çalışanları ve rakipleri tarafından tercih ve de takdir edilen bir marka olma özelliği taşımaktadır. İyi bir yatırım için ; açılış öncesi  ve sonrası vermiş olduğu hizmetler ile yatırımcısı ile olan iletişimi sürekli kılmaktadır.

AÇILIŞ ÖNCESİ ;

  • Mağaza yerinin fizibilite çalışmaları
  • DRY CLEAN EXPRESS konseptine uygun mağaza dekorasyonunun uygulanması
  • Sağlık standartlarına ve Avrupa Kuru Temizlemecilik normlarına uygunluk çalışmaları
  • DRY CLEAN EXPRESS avantajları ile hızlı ve uygun finansman yatırımı
  • DRY CLEAN EXPRESS eğitimi

AÇILIŞ SONRASI;

  • Uluslararası kuru temizleme sektöründe ve DRY CLEAN EXPRESS mağazacılık sistemindeki bütün gelişme ve yeniliklerin güncelleştirilmesi konusunda seminerlerin düzenlenmesi
  • Bölge, Şehir ve Ülke çapında yapılan reklam ve tanıtım faaliyetleri
  • Teknik servis hizmetinde devamlılık
  • İşletme eğitimi , personel temini ve sarf malzeme temininde DRY CLEAN EXPRESS avantajları
  • Her konuda sürekli DRY CLEAN EXPRESS danışmanlığı

NEDEN DRY CLEAN EXPRESS'i TERCİH ETMELİYİM ?

Dry Clean Express, Türkiye’nin 1 Numaralı Kuru Temizleme Firmasıdır.

Dry Clean Express, Yüksek Marka Bilinirliği Ve Potansiyeliyle Kuru Temizleme Sektörüne Düşük Riskle Girmenizi Sağlar.

Türkiye Çapında Gün Geçtikçe Büyüyen Ve İşletme Prestiji Artan Lider Kuru Temizleme Ağının Bir Parçası Olma Şansına Uygun Maliyetlerle Sahip Olun.

Kuru Temizleme İşletmenizin Açılacağı Lokasyonun Özelliklerini Analizini Yapıyor Uygun Şartlar İçin Size Uygun Çözümler Üretiyoruz.

Dry Clean Express, Franchise Üyelerine Sunduğu Kuru Temizleme Eğitimlerinde Sürekliliği Her Zaman Sağlar

Üyesi Olduğu Kuru Temizleme Firmalarına Sağlanan İşletme Araçları Her Zaman En Yüksek Teknolojidir.